Okładka
  • Data wydania: 2016-06-24
  • Czas trwania: 72:5
  • Wydawca: Pawlik Relations
  • Producer: Jolanta Pawlik

Szczegóły

Najnowsza płyta jedynego polskiego laureata Grammy w kategorii jazzu Włodka Pawlika nosi tytuł "4 Works 4 Orchestra”. Materiał został zaprezentowany w całości podczas premierowego koncertu w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 26. czerwca 2016.

– Jest to jedyny w swoim rodzaju zbiór moich kompozycji, których głównym wyróżnikiem jest osadzenie w stylistyce szeroko rozumianej muzyki współczesnej, czy też poważnej z elementami muzyki jazzowej, czyli improwizowanej. Mam nadzieję, że tworzy to homogeniczną całość, a jednocześnie pokazuje moje mniej znane oblicze jako kompozytora – mówi Włodek Pawlik.
Na płycie zostały zarejestrowane cztery utwory symfoniczne: II Koncert Fortepianowy, „We Are From Here”, „Cellomania” oraz „Puls 11/8” z udziałem Myślenicka Orkiestra Kameralna "Concertino" pod dyrekcją Michała Maciaszczyka oraz Włodek Pawlik Trio. W roli solistów obok Włodka Pawlika występują: Łukasz Pawlik – pianista i wiolonczelista oraz Natalia Jarząbek – flecistka.
Jak mówi sam autor, utwory te wywodzą się z jego twórczości jazzowo-symfonicznej i prezentują ten sam rodzaj podejścia do tworzenia muzyki, które zachwyciło krytyków amerykańskich i przyniosło mu nagrodę Grammy za album „Night in Calisia”. Płyta prezentuje ten sam tak zwany „trzeci nurt”, tylko proporcje są odwrotne, tzn. więcej jest na niej symfoniki niż jazzu.

II Koncert Fortepianowy to kompozycja składająca się z trzech kontrastujących części: Allegro Maestoso, Quasi Adagio oraz Allegro Animato. Utwór powstał na zamówienie Puławski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony Świata, gdzie również miało miejsce jego prawykonanie w listopadzie 2013.
– Elementem wyróżniającym jest kadencja, którą pozwalam sobie improwizować, ale w konwencji muzyki klasycznej. Sztuka wykorzystania kadencji jest elementem zapożyczonym z praktyk wykonawczych poprzednich epok i nie wiąże się w tym przypadku z jazzową improwizacją – mówi muzyk. 
W dziele Pawlika zwraca uwagę dogłębna znajomość techniki i struktury fortepianowej, świadcząca o tym, że jest on klasycznie wykształconym pianistą (absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu Prof. Barbary Hesse–Bukowskiej), co sprawia, iż partia fortepianu iskrzy się od wirtuozowskich fragmentów, godnych największych mistrzów tworzących na ten instrument na przestrzeni wieków.
„We Are From Here” to z kolei utwór na dwa fortepiany, orkiestrę smyczkową i sekcję rytmiczną. 
– Jest on inspirowany folklorem świętokrzyskim i tatrzańskim, z mocno wyartykułowanym rytmem i istotnymi elementami improwizacji. Posiada typowo taneczny, dynamiczny charakter i jest przy tym radosny – zapewnia kompozytor. 
Istotnym czynnikiem spajającym strukturę tej kompozycji jest bogata i różnorodna warstwa rytmiczna (swing, salsa, samba) realizowana przez na zamówienie Filharmonia Świętokrzyska im.O. Kolberga w Kielcach w 2005.
„Cellomania” skomponowana została przez Włodka Pawlika na zamówienie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach i tamże pierwszy raz wykonana w styczniu 2010 pod dyrekcją Jacka Rogali. 
– Jest to trzyczęściowy koncert wiolonczelowy, napisany z myślą o moim synu, Łukaszu, wiolonczeliście klasycznym i improwizującym. Oprócz typowo klasycznych, formalnych struktur zawiera w sobie też części, w których solista–wiolonczelista może zaprezentować swoje wirtuozowskie umiejętności w połączeniu z jazzowymi improwizacjami. Utwór o bardzo bogatym instrumentarium, wykorzystuje do maksimum możliwości składu orkiestry – dodaje Włodek Pawlik.
Ostatnim utworem zarejestrowanym na płycie jest „Puls 11/8”. Jest to kompozycja o charakterze fantazji na flet i orkiestrę smyczkową. Partię solową wykonuje tu młoda, utalentowana flecistka, Natalia Jarząbek. 
– Cała kompozycja zbudowana jest na bazie transowego ostinato w metrum 11/8. W utworze wyczuwalne są wpływy muzyki Dalekiego Wschodu – wyjaśnia autor. 
„Puls 11/8” powstał na zamówienie Festiwalu „Polska do Europy” i wykonany po raz pierwszy na Zamek Królewski w Warszawie z udziałem Orkiestry AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia oraz flecistki Jadwigi Kotnowskiej.
Wspólnym mianownikiem tych kompozycji jest udział jazzowej sekcji rytmicznej (oprócz II Koncertu Fortepianowego). Podobnie wyróżnikiem jest tu udział jednej z najbardziej obiecujących młodych orkiestr w Polsce, Myślenickiej Orkiestry Kameralnej „Concertino” oraz obecność solistów. Utwory te charakteryzuje jazzowy drive i w ten sposób nawiązują one do wcześniejszych cross-overowych płyt Pawlika, jak „Tykocin” i „Night in Calisia”.
Na szczególną uwagę zasługuje udział w nagraniach syna artysty, Łukasza Pawlika, który wykonuje zarówno partie fortepianu i wiolonczeli klasycznej oraz improwizowanej. Jest to chyba jedyne na świecie takie połączenie wykonawcze.
– Jednorodny, konkretny rys tej płyty to perspektywa współczesnej muzyki orkiestrowej. Jest to dialog muzyka, kompozytora ze światem dźwięków i jednocześnie moja odpowiedź do przedstawienia słuchaczom. Mam głęboką nadzieję, że płyta ta spodoba się nie tylko wyrafinowanym, elitarnym środowiskom, ale może być znakomicie odbierana przez każdego wrażliwego słuchacza. Podobnie jak „Night in Calisia” znalazła sobie grono wdzięcznych odbiorców, tak samo „4 Works 4 Orchestra” kładzie nacisk na kontakt ze słuchaczem – podsumowuje kompozytor.